Cultuur

Op 26 april werd er in de raadszaal van het gemeentehuis in de Diegemstraat een interessante gespreksochtend georganiseerd met ruim 100 cultuurliefhebbers. Centraal in de gesprekken stonden o.a. volgende vragen  : hoe moet de programmatie er uit zien ? Wat verwacht je van de werking en het gebruik van het nieuwe culturele centrum ? Wat is de plaats van de verenigingen ? Welke doelgroepen moeten we bereiken, enz....De ochtend werd ingeleid door de schepenen en de architect. Tevens werden de resultaten van de enquête over het cultuurcentrum voorgesteld. 

De bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronde en enquête worden door het college en de cultuurdienst gebruikt om het dossier van het Cultuurcentrum verder uit te werken

Werking van het Cultuurcentrum

Op 26 april 2015werd in de raadzaal van het gemeentehuis een gespreksmoment georganiseerd in kader van  het burgerparticipatieproject “Zaventem aan Zet”. Deze keer was het gesprek thema de werking van het nieuwe cultuurcentrum. De burgers werd gevraagd ideeën en suggesties te formuleren rond de werking van het Cultuurcentrum van het centrum. In de maand voor de gespreksmiddag werd een enquête ruim verspreid. Op basis van  een reeks van 12 vragen konden burgers uiten wat hun verwachting is t.o.v. de werking van het nieuwe centrum. De enquête werd duidelijk gesmaakt want ze werd door meer dan 250 mensen volledig ingevuld. De communicatie- en cultuurdienst staken een tandje bij om de resultaten te verwerken in een overzichtelijke presentatie. Schepen van Cultuur, Ingrid Holemans, gebruikte de presentatie om de gespreksmiddag in te leiden. Zij stelde haar uiteenzetting ‘De ruwbouw is nu haast klaar en daarom vond de gemeente tijd om de inwoners actief inspraak te verlenen in wat betreft werking van het Cultuurcentrum dat de deuren zal openen in 2017”. 

Zij werd vooraf gegaan door Schepen voor Wijkwerking Bart Dewandeleer die sprak van een grote succes in het participatieproject ‘Zaventem aan Zet’: “Het discussiemoment trok meer 100 mensen aan en leverde heel wat creatieve opmerkingen op.” 

Voorlopige conclusies  

Uit de geanimeerde gesprekken kon we nu reeds volgende belangrijke elementen afleiden :  

Zaventemse verenigingen moeten voorrang krijgen,  het centrum  moet naast een cultuurhuis ook een ontmoetingshuis moet zijn. Tevens wenst men een brede programmatie, waarin oud én jong zich kunnen vinden.

De aanwezigen menen ook dat het cultuurcentrum een unieke kans biedt om samen te werken met plaatselijke bedrijven. Zo zou er een programmatie kunnen worden uitgewerkt na de werkdag tussen 17 en 19 u.

Het cultuurcentrum moet de scholen en kunstacademie actief betrekken in de werking.

Er dient aandacht te zijn voor jong kunsttalent en gevestigde kunstenaars… dit is slechts een greep uit de tientallen creatieve voorstellen en constructieve ideeën die werden voorgesteld. 

Schepen Holemans en Dewandeleer stelden op het einde van de middag dat ze met al deze informatie gaan we aan de slag.  “De bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronde en enquête worden door het college en de cultuurdienst gebruikt om het dossier van het Cultuurcentrum verder uit te werken”.