Openbare ruimte - Reinheid netheid

Thema ‘De netheid’  van de openbare ruimte’ :  

In de loop van de maanden maart en april  2016 werden een aantal inspraakmomenten georganiseerd  over de netheid van de openbare ruimteElke wijkvergadering werd ingeleid door Schepen De Wandeleer en Schepen Rosel met een toelichting bij het proces van de avond en bij het huidig beleid en de activiteiten die de gemeente reeds onderneemt op het vlak van netheid, zwerfvuil en sluikstort.

Jan Buysse directeur (Interza/Incovo)  gaf een toelichting bij de vijf pijlers van een goed beleid :

  1. Infrastructuur: vuilbakken, borstelrondes straten, glasbakken,…
  2. Omgeving: beplanting en het onderhoud daarvan, goede aanleg en onderhoud van stoepen,..
  3. Communicatie: campagnes naar de burger om gedrag bij te sturen,..
  4. Participatie: zwerfvuilacties, acties door scholen of i.s.m. handelaars,..
  5. Handhaving: camera’s, boetes, controle reglementen,..

Aan de aanwezigen werd gevraagd om rond deze vijf pijlers enerzijds de pijnpunten in hun omgeving te duiden en anderzijds suggesties voor verbetering te formuleren. Tenslotte werd ook gevraagd om de haalbaarheid van ideeën in te schatten.  Volgende vragen vormden een leidraad voor de discussies:

  • Hoe kunnen we bestaande overlast vermijden door een gedragswijziging?
  • Indien de gemeente een budget voorziet om te sensibiliseren en concrete ideeën mee te nemen. Wat zouden goede manieren van sensibiliseren en communicatie zijn?
  • Wat kan je als individu doen? Wat kan je als groep burgers doen?

Zaventem was wederom volop aan zet is in voorjaar en najaar 2016. Tijdens het voorjaar sneden we met vele Zaventemnaren het thema " Netheid van de publieke ruimte " aan. In maart en april organiseerden we vier gespreksavonden, één in elke deelgemeente , met de centrale vraag hoe werken we samen aan de " Netheid van de publieke ruimte ". Een gemeente met propere straten en pleinen en zonder zwerfvuil. Dat klinkt mooi. Wat kan of moet de gemeente in deze materie doen? Maar ook, hoe kan ieder van ons zijn steentje bijdragen?

De vier avonden werden grondig voorbereid door de gemeentelijke diensten en gemodereerd door deskundigen. Sinds de editie 2015 weten we dat er vele sterke ideeën en suggesties naar boven komen.

Ook rond het thema 'netheid' werd er hartig van gedachten gewisseld en kwamen interessante ideeën naar boven.


Contactinformatie