Publieke ruimte voor recreatie

In het voorjaar 2015 vond er, in het kader van Zaventem aan Zet, in elke deelgemeente een inspraakavond plaats over publieke ruimte voor sport en ontspanning.  Op deze avonden werd zowel de bestaande situatie bekeken als onderzocht wat in er de toekomst kan verbeteren. Het spreekt voor zich dat niet alles tegelijk kan aangepakt worden. Het budget hiervoor is dan ook verdeeld over 4 jaar. 

‘Publieke ruimte voor recreatie’

Per deelgemeente gaan we op zoek naar een extra nieuwe locatie voor sport, spel enontmoeting. Wat is een goede locatie en hoe wordt deze best ingericht? Ook de reeds bestaande sport- en speelveldjes nemen we onder de loep. Wat kan hier beter? Welke

locaties zijn het meest dringend aan een opfrisbeurt toe? Beantwoorden ze nog wel aan de behoeften. De gespreksavonden starten telkens omstreeks 19u30

In Sterrebeek lag  er al een concreet project op tafel zijnde het nieuwe park ‘Het Zeen’ dat door de Vlaamse Landmaatschappij wordt heringericht.  Op de inspraakavond in 2015 werd de concrete indeling en vorm van het park al uitgebreid toegelicht. Alle suggesties met betrekking tot het ontmoeten, spelen en sporten worden door het ontwerpbureau meegenomen.  Op de bewonersvergadering van woensdag 2 maart om 20 uur in De Maalderij werden  in kader van het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag  o.a. de uitgewerkte speel- en sportmogelijkheden toegelicht

Al snel bleek dat in Nossegem de nood het hoogst is. Op basis van tal van voorstellen en afwegingen die naar boven kwamen op de inspraakavond heeft het college beslist om het terrein op het einde van de Kersenbergstraat in te richten als een nieuwe centrale plek voor sport en spel.  Het aangeduide ontwerpbureau is aan de slag gegaan met alle voorstellen van de inwoners en zal hiermee een eerste ontwerp uittekenen.  Op woensdag  9 maart om 20 uur stelden ze dit graag voor in zaal Hoeve Nothengem in Nossegem.

Voor Sint-Stevens-Woluwe is er samen met de deelnemers van de inspraakavond geopteerd om park Liekendael een serieuze opfrisbeurt te geven. Het college volgde dit voorstel en ook hier gaat het ontwerpbureau aan de slag met de voorstellen van de inwoners.  Op donderdag 17 maart om 20 uur werd een concreet voorstel gedaan om dit park op te waarderen zodat het terug een centrale ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

Als laatste kwam ook de gemeente Zaventem aan bod. Aangezien hier al heel wat sport- en speelvoorzieningen aanwezig zijn werd op de inspraakavond vorig jaar vooral gefocust op wat er op de huidige plekken nog beter kan.  Deze opmerkingen en suggesties worden door de gemeentelijke jeugd- en sportdienst de komende jaren verder ter harte genomen.