Sociaal beleid

Zaventem aan Zet voerde eind 2016 een discussie over het gemeentelijk sociaal beleid.

We nodigden Zaventemnaren uit om na te denken over de uitdagingen voor het gemeentelijk sociaal beleid. Samen met deskundigen zetten ze de zoektocht in naar een gemeentelijk sociaal beleid op maat van Zaventem vanuit drie invalshoeken. Op deze manier werden de inwoners van Zaventem actief betrokken bij het sociaal beleid van onze gemeente. Op 23 oktober 2016 werd een afsluitende discussieochtend georganiseerd. Alle geïnteresseerde inwoners werden uitgenodigd.  

Hier zal je de uitnodiging vinden. Zaventemnaren, het middenveld, de gemeentediensten en experten konden vooraf van gedachten wisselen via drie online discussiefora die we speciaal ontwikkelden voor deze inspraakcampagne. Voor het thema sociaal beleid werden drie discussieronden gelanceerd. Elke ronde was gericht op een bepaald aspekt van het thema en werd vertaald in een stelling die voor discussie en dialoog zorgden. 


Discussieronde 1 :"Help, kids en tieners in huis? " : 
Wat is goed in het aanbod kinderopvang , wat kan beter in de opleiding, welke initiatieven ontbreken na school, hoe kunnen we ouders, grootouders, buren, verenigingen, enz.… beter betrekken bij de school en vrije tijd van de kids en tieners.  (Kinderen en jongeren). Lees deze tekst van onze expert die deze ronde zal begeleiden.


Discussieronde 2 : "Beter een goeie buur dan een ver familielid, maar kennen we onze buren?" : 
Hoe leren we onze buren kennen, wat kunnen we organiseren, hoe maken we straten zgn. "warmer", hoe kunnen buren elkaar helpen, wat doe ik, wat doet de gemeente, wat is leuk en wat is noodzakelijk, wat ontbreekt,…enz..(buurtwerking) . Wil je meer info over dit onderwerp ? Lees de tekst van onze expert die deze werkgroep zal opvolgen.


Discussieronde 3 : "Hoe blijven opa en oma lang(er) in hun (t)huis wonen ?": Wat zijn drempels die het thuis wonen voor senioren moeilijk maken, welke diensten moetenuitgebreid worden, welke (thuiszorg)diensten ontbreken, wat zijn hun mobiliteitsproblemen, kent u interessante praktijkvoorbeelden .. enz..(seniorenopvang en huisvesting).Wil je meer info over dit onderwerp ?  Hier zal je de tekst van onze expert

Presentaties die als inleiding van de voormiddag werden gegeven :

Inleiding :  Zaventem aan zet stand van zaken op gemeentelijk gebied  en sociaal beleid op gebied van het ocww, jeugd en de sociale dienst van de gemeente.

De discussie-insteken die door de experten werden gebruikt : kids en tienersbuurt- en wijkwerking en senioren

Hier zal je het beknopt verslag vinden met de ideeën die op 23 oktober werden voorgesteld.  Tevens het verslag van de voorstellen en ideeën die via de online discissiefora werden besproken en voorgesteld. 

De bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronden en de online dicussies worden door het college, de sociale dienst en het ocmw bestudeerd en gebruikt om het sociaal beleid verder uit te werken.