Sociaal beleid - Resultaten

De bevindingen, ideeën en resultaten van de gespreksronden en de online dicussies worden door het college, de sociale dienst en het ocmw bestudeerd en gebruikt om het sociaal beleid verder uit te werken.

Beknopt verslag van de discussiegroepen