Veiligheid

Zaventem aan Zet ging in 2017 over ' Veiligheid

De enquête en de wijkcafés :  "Zaventemnaren aan het woord"  

De Wijkcafés : wat leeft er in jouw straat?

Het gemeentebestuur wou rechtstreeks in gesprek gaan met de Zaventemnaren over wat er leeft op het gebied van veiligheid in hun straat, wijk of deelgemeente. De mensen werden uitgenodigd via alle mogelijke kanalen waaronder advertenties, brieven , emails, website en affiches

De avond werd ingeleid door burgemeester Holemans. In haar presentatie schetste ze de inspanningen die het gemeentebestuur tot nu toe deed op gebied van integrale veiligheid. Schepen De Wandeleer vervolledigde de inleiding met een presentatie over de stand van zaken van de 'Zaz'-campagne. 

Het gemeentebestuur engageerde zich om rekening te houden met de inbreng. Daarom zal het bestuur samen met haar diensten en experten de opmerkingen, suggesties en voorstellen vertalen  in concrete projecten van haar werking. Deze projecten worden op hun beurt teruggekoppeld naar de inwoners. Hier zal je de inleiding van de wijkcafés vinden die werd gegeven om de gesprekken tijdens de gespreksavonden te kaderen en te stimuleren. 

In de enquête' Veiligheid in je buurt'  stond jouw mening centraal: 

Deze digitale bevraging was een eerste stap in dit 'Zaventem aan Zet'-project rond 'veiligheid' in Zaventem. De antwoorden en resultaten van deze bevraging werden o.a. gebruikt worden als discussiestof tijdens een aantal wijkcafés die we in elke deelgemeente organiseerden in de maand oktoberIn deze enquête stond jouw mening of idee over veiligheid in Zaventem centraal. Er waren geen juiste of foute antwoorden op de vragen die in deze vragenlijst werden gesteld. Belangrijk om weten is dat alle antwoorden strikt vertrouwelijk zijn behandeld en volledig anoniem verwerkt werden. De enquête was leesvriendelijk opgesteld , invullen duurde slechts een paar minuten. Er was uiteraard ruimte voor ruimere bijdragen. De enquête werd afgesloten op 1 december 2017. De veiligheidsdiensten zullen de conclusies koppelen aan de verslagen van de wijkcafés.

Een globale veiligheid nota wordt in zomer van 2018 aan het college voorgelegd. Het college zal op zijn beurt terugkoppelen met de gepaste beleidsacties na de zomer van 2018.