Veiligheid - Resultaten

Een globale veiligheid nota wordt in zomer van 2018 aan het college voorgelegd. Het college zal op zijn beurt terugkoppelen met de gepaste beleidsacties na de zomer van 2018.