Wijkovereenkomsten

De 'wijkovereenkomsten'.

De wijkovereenkomsten worden in het 'Zaventem aan Zet'- concept omschreven als 'overeenkomsten' tussen de burgers en het gemeentebestuur. Deze 'overeenkomsten' worden opgesteld na breed en open overleg met de burger. Op deze manier wil het bestuur beter inspelen op de specifieke uitdagingen in een werkveld of in een deelgemeente. De concrete plannen zijn aan de gemeenteraad voorgelegd en worden ingepast in de meerjarenbegroting. Tijdens de duur van de overeenkomsten zijn evaluatiemomenten voorzien, waarbij burger en bestuur met elkaar in dialoog gaan over de stand van zaken en de uitvoering van de verschillende projecten

"De werkwijze"

Met 'Zaventem aan Zet' worden de inwoners van Zaventem actief betrokken bij het beleid van onze gemeente. Via deze nieuwe werkwijze willen we de inbreng van Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid uitbreiden én tegelijk de betrokkenheid van de mensen bij hun gemeente verhogen. Het is een interactief project waarbij de ideeën van burgers centraal staan. Aan de hand van bevragingen, enquêtes en gespreksmomenten vragen we mensen hun ideeën of hun suggesties over hun straat, hun wijk en hun deelgemeente maar ook over algemene thema's zoals cultuur, reinheid, sport, recreatie,.. enz. Kortom : we willen rechtstreeks in gesprek gaan met de mensen over wat bij hen leeft. Het gemeentebestuur engageert zich om daadwerkelijk rekening te houden met deze inbreng. Daarom vertaalt het bestuur samen met haar diensten en experten de voorstellen in concrete projecten en in haar werking. Deze projecten worden op hun beurt teruggekoppeld naar de inwoners . Om dit Zaventem aan Zet -project kracht bij te zetten introduceert het bestuur de 'wijkovereenkomsten'.

"Een woord is een woord"

Tijdens het werkingsjaar 2015 werden participatieronden georganiseerd omtrent "publieke ruimte voor recreatie" en " de werking van het cultuurcentrum". In Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem gaven de burgers aan welke locaties ze het meest geschikt vonden om nieuwe sport- en spelinfrastructuur in te richten. Het betreft Het Zeen (Sterrebeek), Park Liekendael (SSW) en de Kersenberg (Nossegem). Bij het onderwerp "de werking van het cultuurcentrum" werd een participatievergadering georganiseerd in het gemeentehuis. In het voorjaar van 2016 werd de 'netheid van de gemeente' behandeld, opnieuw via aparte vergaderingen in de 4 deelgemeenten en deze keer met ondersteuning van Interza. In het najaar van 2016 werd het thema 'gemeentelijk sociaal beleid' besproken via dit publiek burgerforum.

"Wijkovereenkomsten werden op 23 oktober 2016  ondertekend." maar de campagne ging verder  in  2017 met volgende thema ‘ Veiligheid”


Contactinformatie