Zaventem aan Zet 2015-2018

3 jaar intense burgerparticipatie in vogelvlucht . U was aan zet !

'Zaventem aan Zet'  werden vele inwoners van Zaventem actief betrokken bij het beleid van onze gemeente. Het is een interactief project waarbij de ideeën van burgers centraal staan. Met  deze nieuwe werkwijze is de betrokkenheid van de Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid aanzienlijk uitgebreid. Samen met haar diensten heeft het bestuur de belangrijkste voorstellen omgezet in concrete projecten en vernieuwingen. Om dit Zaventem aan Zet -project kracht bij te zetten, introduceerde het bestuur 'wijkovereenkomsten'. Deze bevatten concrete voorstellen voor de eerste 3 thema's en werden eind 2016 ondertekend door het gemeentebestuur, de dorpsraden, de verenigingen en de inwoners van de 4 deelgemeenten.

Tijdens het werkingsjaar 2015 werden twee participatieronden georganiseerd omtrent 'publieke ruimte voor recreatie'. In Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en Nossegem gaven de burgers aan welke locaties ze het meest geschikt vonden om nieuwe sport- en spelinfrastructuur in te richten. Het betreft het Zeen (Sterrebeek), het Park Liekendael (Woluwe) en de Kersenberg (Nossegem). Bij het onderwerp "de werking van het cultuurcentrum"  werd een algemene inspraakvergadering georganiseerd in het Gemeentehuis. Dit massaal bijgewoond discussiemoment werd voorafgegaan door de verspreiding van een enquête over de culturele werking van het nieuwe CC De Factorij. In het voorjaar van 2016 zetten we het project verder met de 'netheid van de gemeente', opnieuw via aparte vergaderingen in de 4 deelgemeenten en deze keer met ondersteuning van ons afvalbedrijf Interza. In het najaar van 2016 werd het thema 'gemeentelijk sociaal beleid' besproken via dit publiek burgerforum. Er werden drie discussieronden gelanceerd, gericht op tieners, senioren en buurtwerking. In 2017 werkten we rond 'Veiligheid in uw straat' . Daarbij werden 'Wijkcafés' georganiseerd in elke deelgemeente. Op deze wijkcafés vernamen de inwoners ook de resultaten van de enquête die een mooie respons kende. Samen met haar diensten en experten heeft het bestuur de opmerkingen, suggesties en voorstellen vertaald  in concrete projecten van haar veiligheidswerking.

Hoe het verhaal verder loopt ontdekt u op 6 juni om 20 u in het CC De Factorij.

trending_flat GA NAAR DE THEMA'S CAMPAGNES 


Contactinformatie